dimecres, 4 de febrer de 2015

Classificació gener Big Year 2015

Com que enguany s'estan fent dos Big Years diferents, el de Balears, per primer any i el de Mallorca, per tercer any; acabat gener tenim dues llistes, amb dues classificacions lleugerament diferents, ja que les normes no són iguals per als dos àmbits territorials.

Potser aquesta primera classificació te errades, ja que no tenim molt clar qui fa cada àmbit, però ja ens ho anireu diguent i així com passin els mesos ho anirem corregint.