divendres, 2 d’agost de 2019

Classificació Big Year Juliol 2019

Mica en mica va passant l'estiu i ja hem acabat el mes de juliol, i com no podia ser d'altre manera comencen a arribar migrants del nord, especialment limícoles, que un cop acabada o fallida la cria al nord retornen cap al sud.

Entre les novetats cal destacar una femella o jove d'ànnera capblanc (Oxyura leucocephala) que durant varis dies s'ha pogut observa a la bassa de reg de can Guidet, potser la mateixa que es va veure al novembre passat?...

Les classificacions segueixen molt igualades, més igualades que cap altre any, amb diferències molt petites entre els primers de cada llista.

Si trobau que la classificació te errades, ens hem oblidat algú o no hem encertat en els apartats que cadascú participa, però ja ens ho anireu dient i així com passin els mesos ho anirem corregint.

Una femella d'annera capblabca (Oxyura leucocephala) vista varis dies a la bassa de can Guidet (Foto: Miquel Vallespir)